कुसुमस्तबकस्येव द्वे
गती स्तो मनीषिणाम् ॥
मूर्ढ्नि वा सर्वलोकस्य
विशीर्येत वनेऽथवा ॥

पुष्पापरी दोंपरिचीच साची
हे वृत्ति संभावित जें तयांची ॥
लोकांचिये एक शिरी सजावे
वनीच की एक सुकोनि जावे ॥

Hits: 297
X

Right Click

No right click