प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम् ॥
तृष्णास्त्रोते विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा
सामान्यः सर्वशस्त्रेष्व्नुपहतविधि श्रेयसामेष पन्थाः ॥

वाणी खरी दान बरें अहिंसा नसे परद्रव्यसतीपिपासा ॥
दया अतृष्णा नतिभाव जो कां सन्मार्ग हा धोपट सर्व लोकां ॥

Hits: 306
X

Right Click

No right click