परिक्षीणः कश्त्स्पृअहयति यवानां प्रसृतये
स पश्चात्सम्पूर्णो गणयति ध्रित्रीं तृणसमाम् ॥
अतश्चानैकान्त्याद्गुरुलघुतयाऽर्थेषु धनिना-
मवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च ॥

दुबलिकेंत पसा यव इच्छितो
प्रभुपणीं धरणी तृण मानितो ॥
म्हणुनिया कृपणत्व उदारता
घडतसे समयोचित तत्वतां ॥

Hits: 283
X

Right Click

No right click