भांडप्रतिभांडक क्रियासूत्रम्‌

तथैव भांडप्रतिभांडकेऽपि । विधिर्विपर्यस्य हरांश्च मूल्ये ॥८८॥

द्रम्मेण लभ्यत इहाऽऽम्रशतत्रयं चेत्‌ ।

त्रिंशत्पणेन विपणो वरदाडिमानि ॥

आम्रैर्वदाऽशु दशभिः कति दाडिमानि ।

लभ्यानि तद्विनियमेन भवन्ति मित्र ॥८९॥

Hits: 333
X

Right Click

No right click