किं तेन हिमगिरिणा रजताद्रिणा वा
यत्र स्थिता हि तरवस्तरवस्त एव ॥
वन्दामहे मलयमेव यदाश्रयेण
शाखोटनिम्बकुटजा अपि चन्दनानि ॥

हेमाद्रि वा रजत पर्वत कायसे ते
अंती तरू तरुचि जाण जेथें- ॥
मानू खरा मलय वृक्ष ज्याचे
कंकोरु निंब पद पावति चंदनाचे ॥

Hits: 336
X

Right Click

No right click