दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये ।
स्वानुभूत्येकनामाय नमः शान्ताय तेजसे ॥१॥

दिक्काल यांहिं न भिन्नभावा
जी होय केवळ अनंत चिदेक ठेवा ॥
आत्मानुभूतिच असे बल एक जीला
माझी नमस्कृति तये स्तिमितप्रभेला ॥१॥

Hits: 730
X

Right Click

No right click