स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा
विनिर्मितं छादनमज्ञातायाः ।
विशेषतः सर्वविदां समाजे
विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ॥

विनिर्मिले झांकण अज्ञतेचे
स्वाधीन हे पद्मभये फुकाचे
मूर्खास हे मौनचि फार साजे
सभेस त्यांच्या, बहु जाणते जे ॥

Hits: 644
X

Right Click

No right click