लज्जगुणौघजननीं जननीमिव स्वा-
मत्यन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमानाम् ॥
तेजस्विनः सुखनसूनपि संत्यजन्ति
सत्यव्रतव्यसनिनो नपुनः प्रतिज्ञाम् ॥

लज्जारूप गुणांप्रति प्रसविती माताच की आपुली
जीचे स्वान्त विशुद्ध फारचि असे जी कां बहू चांगली ॥
तेजस्वी जन जे न मोडिति कदा ऎशा प्रतिज्ञेसि ते
सत्वाच्या व्रतपालनीं रत सदा सूखें असु त्यागिते ॥

Hits: 273
X

Right Click

No right click