दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन् ॥
मणिना भुषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥

विद्यासमन्वितहि दुष्ट परित्यजावा
त्याशीं बुधें न सहवास कधीं करावा ॥
ज्याच्या असे विमलही मणि उत्तमांगी
तो सर्प काय न चढे खल अंतरंगी ॥

Hits: 301
X

Right Click

No right click