वाञ्छा सर्वजनसङ्गमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्भयम् ॥
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले
येष्वेते निवसन्ति निर्मलगुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

वांछा सज्जनसंगमीं गुरुकुलीं वंदारुता नम्रता
निंदेचे भय तुष्टता परगुणीं स्वस्त्रीसुखीं लुब्धता ॥
विद्याभ्यास महेशभक्ति खलसंसर्गीं अनासक्तता
चित्ताचा जय या गुणांस निधि जे त्यां वंदिजे तत्वता ॥

Hits: 262
X

Right Click

No right click