जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतां
शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सण्दह्यतां वन्हिना ॥
शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपत्त्वर्थोऽस्तु नः केवलं
येनैकेन विना गुणास्तृणालवप्रायाः समस्ता इमे ॥

राहो जाति रसातलीं सुगुण हे राहोत त्याखालतें
शैलाग्राहुनि शील सत्वर पडो सौजन्य अग्नींत तें ॥
शूरत्वावरि आदळॊ अशनिका हे सर्वही नावडे
अर्थप्राप्ति असो निरंतर मला त्यावीण हे यापुढे ॥

 

Hits: 337
X

Right Click

No right click