मणिः शाणोल्लीढः समरविजयीं हेतिनिहतो
मदक्षीणो नागः शरदि सरिताश्यानपुलिना ॥
कलाक्षेपश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालललना
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः ॥

शाणोल्लेख जया असा मणि रणी जो वीर घायाळला
संभोगे शिणली अशी नववधू हस्ती न मस्तावला ॥
ज्यांवीं स्वच्छ शरद् ऋतूंत पुलिने त्या निम्नगा चंद्रही
बीजेचा प्रभु पात्रदत्तधनजो हे शोभती सर्वही ॥

Hits: 343
X

Right Click

No right click