ऎश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो
ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः ॥
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥

भाग्याला सुजनत्व भूषण असे कीं मौन शौर्यास तें
ज्ञानाला शम त्या शमांस विनय द्रव्यास दातृत्व तें ॥
अक्रोधत्व तपा क्षमा प्रभुपणा धर्मास निर्दंभता
या सर्वांसहि मुख्य भूषण पहा सत्शील हे तत्वतां ॥

Hits: 300
X

Right Click

No right click