वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा-
न्मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते ॥
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते
यस्याङ्गेखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति ॥

त्याला वन्हि जलापरी जलधि हा कीं ओहळाचे परी
मेरू स्वल्प शिलेपरी मृगपती तोही कुरंगापरी ॥
कीं तो सर्व फुलापरी विषजलें पीयूषवृष्टीपरी
होतें सर्वहि यापरी वसतसे सच्छील ज्याचे शिरी ॥

Hits: 353
X

Right Click

No right click