कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते-
र्न शक्यते धैर्यगुणः प्रमार्ष्टुम् ॥
अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्हे-
र्नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥

आली जरी कष्टदशा अपार
न टाकिती धैर्य तथापि थोर ॥
केला जरी पोत बळेंचि खालें
ज्वाला तरी ते वरती उफाळे ॥

Hits: 417
X

Right Click

No right click